• 100% třídění, kontrola, dokončovací operace a případná drobná oprava dílů
  • Zajišťujeme drobnou montáž dílů
  • Zajišťujeme poradenskou činnost včetně provedení testů a zkoušek materiálu v oblasti strojírenství a slévárenství
  • Analyzujeme možné příčiny výskytu a neodhalení problému
  • zajišťování Quality wall (Zeď kvality)
  • zajišťování vstupní kontroly dílů, včetně kontroly správnosti logistických údajů
  • CSL1, CSL2
  • podpora zákaznických procesů

Všechny poskytované služby jsou poskytovány dle platné specifikace zákazníka
O ceně za poskytované služby se zákazníkem vždy jednáme pro spokojenost na obou stranách