• uděláme vše pro úplnou spokojenost zákazníka
  • naši pracovníky jsou u Vás jednoduše rozlišitelní díky identifikační kartě se jménem a popisem funkce
  • každá námi vykonaná práce je označena naší kartou (zkontroloval, datum, podpis)
  • OK a NOK díly po kontrole/třídění značíme zelenou „OK“ a červenou „NOK“ kartou
  • Zadanou činnost provedeme přesně dle Vašeho zadání a požadavků s přehledným souhrnem údajů o provedené akci
  • každý pracovník je proškolen na bezpečnost práce a naše interní předpisy a postupy. V případě nutnosti bude proškolen i dle Vaší řídící dokumentace
  • Disponujeme kvalitním měřícím vybavením Mitutoyo
  • každý pracovník je vybaven ochrannými pomůckami (boty, oblek, rukavice…)
  • pro případ pochybení našich operátorů jsme pojištěni